Πρόσκληση στην Εκδήλωση για την Προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Πρόσκληση στην Εκδήλωση

 για την Προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022,

Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

11:00-14:00

 

Live Streaming στον σύνδεσμο: https://youtu.be/ycQdnQO72Cc

 

Η Εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αφορά τη Δράση «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 20220909