Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 16837/22.08.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 16837/22.08.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.