Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Η στάση της αναδυόμενης εξαιτίας της κρίσης διασποράς απέναντι στην Ελλάδα», Ακρωνύμιο: CR.E.DI.T.T.GR

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο «Η στάση της αναδυόμενης εξαιτίας της κρίσης διασποράς απέναντι στην Ελλάδα», Ακρωνύμιο: CR.E.DI.T.T.GR, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ