Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «REinventing Sump Cycle Under pandemic Era»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο «REinventing Sump Cycle Under pandemic Era», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19», για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη, Μεταδιδακτορικού Ερευνητή.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ