Δημιουργική Ευρώπη: Ανακοινώθηκε η νέα πρόσκληση για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας

Ανακοινώθηκαν οι τρεις νέες προσκλήσεις για το έτος 2023 για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη/ Πολιτισμός.

Οι τρεις νέες προσκλήσεις αφορούν σε:

(α) Σχέδια Μικρής Κλίμακας,

(β) Σχέδια Μεσαίας Κλίμακας,

(γ) Σχέδια Μεγάλης Κλίμακας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Φεβρουαρίου 2023, στις 17.00 (ώρα Βρυξελλών).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 60.076.809 ευρώ που κατανέμεται ως εξής: Για τα Μικρής Κλίμακας θα δοθούν 21.026.883, για τα Μεσαίας Κλίμακας 21.026.883 και για τα Μεγάλης Κλίμακας 18.023.043 ευρώ.

http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/υπο-πρόγραμμα-πολιτισμός/diasynoriaki-synergasia/