ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Εν όψει της λήξης του οικονομικού έτους 2022 σας ενημερώνουμε ότι τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και Τιμολόγια Δελτία Αποστολής/Τιμολόγια Πώλησης που έχουν εκδοθεί στα φορολογικά στοιχεία του ΕΛΚΕ πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ (Γραφείο Ε114, dapaneselke@uom.edu.gr) το αργότερο έως την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023.