Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο «Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ