Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Υμνωδός -Αναγνώριση και άμεσος χαρακτηρισμός Πολιτιστικών τεκμηρίων για την εκπαίδευση και την προβολή της Βυζαντινής Μουσικής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο «Υμνωδός -Αναγνώριση και άμεσος χαρακτηρισμός Πολιτιστικών τεκμηρίων για την εκπαίδευση και την προβολή της Βυζαντινής Μουσικής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης», το οποίο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ