ΕΛΙΔΕΚ – Προγραμματισμός Δράσεων 2023

Αναμένονται οι Προκηρύξεις:
 
– 2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού
Προϋπολογισμός: 7.560.000€
 
– 5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ –
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ»
Προϋπολογισμός: ~2.500.000€

– Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου
κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
Προϋπολογισμός: 250.000€
 
– 3η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ
και Ερευνητών/τριών
Προϋπολογισμός: 55.080.000€

– 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
Προϋπολογισμός: 4.600.000€*

– Συνεργασία με ΗΠΑ στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών (προσωρινός
τίτλος)
Προϋπολογισμός: 250.000€
 

Διαβάστε περισσότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΛΙΔΕΚ: https://www.elidek.gr/2022/12/22/12036/