Ενημερωτικές Ημερίδες των Θεματικών του Ορίζοντα Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά ενημερωτικές ημερίδες για τις θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη, ενόψει των νέων προγραμμάτων εργασίας για τη διετία 2023-2024. Οι παρουσιάσεις των ημερίδων θα αφορούν τις προκηρύξεις για το έτος 2023.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:

Προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς ανανεώνεται συνεχώς ο κατάλογος των εκδηλώσεων.