Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 26108/06.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 26108/06.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.