Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας: διαδικτυακή εκδήλωση

Εκτελεστική Επιτροπή για την Καινοτομία και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (European Innovation Council and SMEs Executive Agency, EISMEA) διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης στις 16 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:30 (ώρα Ελλάδας), σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 της θεματικής περιοχής των Ευρωπαϊκών Οικοσυστημάτων Καινοτομίας (European Innovation Ecosystems, EIE).                

Βασικός στόχος του νέου Προγράμματος Εργασίας είναι η δημιουργία διασυνδεδεμένων, χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματικών οικοσυστημάτων καινοτομίας που υποστηρίζουν την κλιμάκωση των εταιρειών και ενθαρρύνουν την καινοτομία για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων. Η εκδήλωση θα εστιάσει κυρίως στις τρέχουσες, αλλά και τις επερχόμενες προκηρύξεις στην κατηγορία (destination) CONNECT. Συγκεκριμένα, οι ανοικτές προκηρύξεις που θα παρουσιαστούν, με καταληκτική προθεσμία υποβολής στις 23 Μαρτίου 2023, είναι οι εξής:

·         HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01-01 – Organisation of Women TechEU 2023-2024

·         HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01-02 – Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actors

Οι επερχόμενες προκηρύξεις που θα παρουσιαστούν, με καταληκτική προθεσμία υποβολής στις 21 Σεπτεμβρίου 2023, είναι οι εξής:

·         HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02-01 – Stimulating Experimentation Practices

·         HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02-02 – Specialist Advisory Services to build capacities on innovation

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης, απαιτείται εγγραφή μέσω του σχετικού συνδέσμου. Ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω Sli.do με τον κωδικό #EIE2023.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ