ΕΙΤ HEI Initiative – Innovation Capacity Building for Higher Education – Πρόθεση υποβολής πρότασης

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας ΕΙΤ HEI Initiative – Innovation Capacity Building for Higher Education (HEI Call 3, https://eit-hei.eu/calls/call-for-proposals-november-2022/ & https://eit-hei.eu/app/uploads/2022/11/HEI-Call-3.pdf), κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος (full partner) στην υποβολή μιας (1) αίτησης (σελ. 16 της Πρόσκλησης).

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμπληρώσουν τη φόρμα Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής Πρότασης, που έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο https://forms.gle/46MVzMoMrHyQRkEq6, έως και την Τρίτη 07/02/2023.