Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Erasmus+, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2023, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

H Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Erasmus+, Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων και Βασική Δράση 2 Συμπράξεις Συνεργασίας και Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας) την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Erasmus+ 2023. Η εκδήλωση θα έχει ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική νοηματική.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν την ημερίδα ενημέρωσης παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο έως την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023:

https://docs.google.com/forms/d/1AXFPmrJCgI4zSDjZGYv_Nw70syMk2j42oMI5TFDDej4/edit