Διαδικτυακό σεμινάριο του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας για την πρόσκληση των Διακρατικών Σχεδίων Συνεργασίας

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας/Πολιτισμός θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 09.30 π.μ., με θέμα
 
«Τα Ευρωπαϊκά Σχέδια Συνεργασίας και πώς να κάνετε μια επιτυχημένη αίτηση»
 
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί η βασική προκήρυξη του Υπο-προγράμματος Πολιτισμός, τα Ευρωπαϊκά Σχέδια Συνεργασίας.
 
Επιπλέον, θα γίνει μία σύντομη αναφορά στις νέες δράσεις του Προγράμματος, Culture Moves EuropeNew European BauhausInnovation Lab και Music Moves Europe.
 
Θα συμμετέχουν, επίσης, και εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων για να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας.
 
Για να λάβετε μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο είναι απαραίτητη η εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.