ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. : Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

ΤΟ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ

 

τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της νέας Δράσης με τίτλο «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 11ου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 250.000,00€.

Έναρξη Υποβολών: Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, 12.00 (ώρα Ελλάδας) 

Λήξη Υποβολών: Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, 13.00 (ώρα Ελλάδας)  

https://www.elidek.gr/call/11os_giros_ess/?fbclid=IwAR3utWKdBLsDjnZ2ZVc_Q41Jgn62ZW4NxShZ9KbKN8E1yT5P1QT3Gxw4yVg

Προκήρυξη: 11os_Gyros_EKE