Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 27741/21.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Studying the mobility of individuals with blindness and the effects of an audio-haptic memory game – BLindS-Mobility”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 27741/21.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Studying the mobility of individuals with blindness and the effects of an audio-haptic memory game – BLindS-Mobility”, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.