Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός εικόνων εμβρύων για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής όρασης”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός εικόνων εμβρύων για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής όρασης” για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ