ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έργο “Ενοποίηση των υποέργων διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής”»