Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας (Η’ κύκλος)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει τον Η’ Κύκλο της κατηγορίας Ερευνητικής Πολιτικής με τίτλο: «Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας», όπως επικυρώθηκε με την 11/12.04.2023 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του ερευνητικού προφίλ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, αντιπροσωπεύοντας επαρκώς όλα τα ερευνητικά πεδία που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους για ερευνητική επιχορήγηση από 02/05/2023 έως 01/06/2023 μέσω της πλατφόρμας https://calls.elke.uom.gr , και ειδικότερα, στους συνδέσμους που ακολουθούν ανάλογα με το Επιστημονικό Πεδίο της επιλογής τους:

Παρατίθεται η Προκήρυξη του Η’ κύκλου και Κανονισμός του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Χαρά Μαλιώτα, charamalio@uom.edu.gr, τηλ. 2310.891-112.