ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων»