Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.».