Πρόσκληση για εξετάσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 19134/25-08-2023