Πρόσκληση για εξετάσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 23664/17-10-2023