Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»