Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 27670/24.11.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 27670/24.11.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου  “A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.