Συντάκτης: barbo

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.13

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων    

Περισσότερα »

Προδημοσίευση Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ» – 2η Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/Φορέας Αρωγός» και την επιλογή των Φορέων Αρωγών (ΦΑ), θα εκδοθεί η 2η Πρόσκληση της Δράσης, προς τις Επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (ΣΣΚ). Δυνητικοί δικαιούχοι της 2ης Πρόσκλησης  αποτελούν υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως […]

Περισσότερα »

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ICT Agri-Food COFUND Action «CALL FOR TRANSNATIONAL, COLLABORATIVE, INTER-/TRANSDISCIPLINARY RESEARCH PROJECTS ON ICT-ENABLED AGRI-FOOD SYSTEMS»

Δημοσίευση από στις 24/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Για τη χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων: έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, […]

Περισσότερα »

Νέα Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875 (10-01-2020)

Δημοσίευση από στις 24/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Παρασκευή 10.01.2020 ώρα 14.00.» Σχετικά Αρχεία Απόφαση παράτασης—[pdf-7776 KB] 

Περισσότερα »

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-PerMed JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2020) FOR «Personalized Medicine-Pre-/Clinical research, Big Data and ICT, Implementation and User’s Perspective»

Δημοσίευση από στις 24/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Για τη χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων: έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, […]

Περισσότερα »

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της 1ης Φάσης στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Δημοσίευση από στις 24/12/19 σε Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της 1ης Φάσης στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Erasmus+ 2020 Τομέας: Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δημοσίευση από στις 23/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΜΣ/ΙΚΥ, η Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για το 2020, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3445-anakoinosi-anotati-ekpaidefsi-2020 , καθώς και Τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης στο Erasmus+ 2020 . Όλες οι αιτήσεις για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι στα αγγλικά και σε μορφή WEB και μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=HE  (συνδεθείτε μέσω […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.12

Δημοσίευση από στις 17/12/19 σε Ανακοινώσεις, Ενημερωτικά Δελτία

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων    

Περισσότερα »

Erasmus+, New call for proposals: Capacity Building in the field of Youth 2020

Δημοσίευση από στις 16/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The announcement of the Erasmus+ Programme call for proposals 2020 (EAC/A02/2019) in all official languages of the EU was published in the Official Journal of the European Union N° C 373/06 on 05/11/2019. Πηγή: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2020_en

Περισσότερα »

Δημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA IV (European Coordinated Research for Long Term Information and Communication Technologies (ICT) and ICT-based Scientific Challenges)

Δημοσίευση από στις 13/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ανακοινώθηκε η Κοινή Διακρατική Πρόσκληση (Call 2019) του CHIST-ERA IV, για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Ελβετία, Εσθονία, Τσεχία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Φιλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισραήλ, Λιθουανία, Σλοβακία, Σουηδία, Λετονία. Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης, που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα […]

Περισσότερα »

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ του B’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσίευση από στις 12/12/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε: Η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 3628/12.12.2019 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων […]

Περισσότερα »

INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”- 2nd Call for Project Proposals (Targeted & Restricted)

Δημοσίευση από στις 11/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Μπορούν να υποβληθούν έως 2 προτάσεις ανά φορέα στον ρόλο είτε του Leader είτε του Project Beneficiary (2nd Call for Project Proposals, σελ. 21). Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, Γραφείο  Ε110, barbo@uom.edu.gr) έως και τις 31/01/2020.   Submission period10.12.2019 […]

Περισσότερα »

Νέα δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Δημοσίευση από στις 11/12/19 σε Ανακοινώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο μέσο που έχουν στη διάθεσή τους οι χώρες της ΕΕ για επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, γνωστός και ως θεματικός στόχος δέκα (ΘΣ10). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.11

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων    

Περισσότερα »

ΕΛΙΔΕΚ: Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων, 3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»

Δημοσίευση από στις 2/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων Πηγή: http://www.elidek.gr/2019/11/29/katalogos-sychnon-erotiseon-apantiseon-3i-prokiryxi-tis-drasis-epistimi-kai-koinonia-komvoi-ereynas-kainotomias-amp-diachysis/

Περισσότερα »