Κατηγορία: Προκηρύξεις προγραμμάτων

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.02

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Περισσότερα »

ΓΓΕΤ: Προδημοσίευση Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Τα Κέντρα Ικανοτήτων είναι «δομές», οι οποίες αποτελούνται από φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως  βασικό σκοπό την αντιμετώπιση τεχνολογικών προβλημάτων, που συχνά εμποδίζουν την καινοτομία σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής νέων/αναβαθμισμένων εξειδικευμένων υπηρεσιών ή προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας προς τους παραγωγικούς φορείς ενός ή περισσοτέρων τομέων ή […]

Περισσότερα »

Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»»

Δημοσίευση από στις 5/7/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 108783/04.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΩΥΓ4653ΠΣ-3ΟΩ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’. Σχετικά αρχεία Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων—[pdf-873 KB]  Πηγή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1372I646I447436&olID=777&neID=759&neTa=13_30635_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&fbclid=IwAR2G1p_Mn-OFP4yN3wQSkYmHt5N8adahBeOjQwRyD6UxWy5De2DmaP2s_pM

Περισσότερα »

Aνακοίνωση για την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»

Δημοσίευση από στις 5/7/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 100335/21.06.2019, ΦΕΚ (Β2600/28.06.2019) και ΑΔΑ: 6ΙΥΗ4653ΠΣ-ΧΜ2 με θέμα: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων». Οι διατάξεις της  νέας ΚΥΑ έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων του φορολογικού έτους 2018 και εντεύθεν.  Σχετικά Αρχεία Κοινή Υπουργική Απόφαση με […]

Περισσότερα »

[ΕΔΒΜ100] Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους

Δημοσίευση από στις 1/7/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ100 και τίτλο «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). […]

Περισσότερα »

Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial intelligence tools

Δημοσίευση από στις 1/7/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Types of action:  IMI2-RIA Research and Innovation actionProgramme: Horizon 2020Deadline model: two-stage Deadline date: 26 September 2019 17:00:00 Brussels time Πηγή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-18-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-JTI-IMI2-2019-18-TWO-STAGE;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Περισσότερα »

Greece – Business Innovation

Δημοσίευση από στις 1/7/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

Άνοιξε η πρόσκληση EOX για επιχορηγήσεις καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων προς Ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω Innovation Norway και προαιρετική εγγύηση δανείου μέσω ΕΤΕΑΝ. Προθεσμία 1η Οκτωβρίου 2019. Τομείς: 1) Γαλάζια ανάπτυξη, 2) Πράσινες και περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην παραγωγή, 3) ΤΠΕ, ψηφιοποίηση – ρομποτική. Αιτήσεις εδώ:  https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece–business-development-innovation-and-smes/first-call-for-proposals-on-greece-business-innovation/?fbclid=IwAR24cBSL992ydt26OPaeGIjK1h5k1Hype0kzPGdvSjdl_-irqN9jlQ4hJds The Calls for Proposals on Business Innovation Greece programme is now […]

Περισσότερα »

Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση: Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.01

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία έως και 30/9/2019

Περισσότερα »

Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» – ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δημοσίευση από στις 25/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δημοσιεύθηκαν σήμερα (24.06.2019) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». Πηγή: https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/

Περισσότερα »

Έγκριση αρχείων Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων α) για την υποβολή πρότασης στον Β Κύκλο και β) για την επιλεξιμότητα δαπανών της Ενιαίας Δράσης Κρατικών ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σας ενημερώνει ότι με την Υ.Α. με Α.Π. 4063 / Β1 / 845/24.06.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΤΖ465ΧΙ8-25Ι) εγκρίθηκαν 2 αρχεία Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Ενιαίας Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Συγκεκριμένα: Το από 20.05.2019 (έκδοση 2) αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την υποβολή πρότασης στον Β΄ κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης […]

Περισσότερα »

4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020

Δημοσίευση από στις 24/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Οι φορείς εκτός επιλέξιμων περιοχών (Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου & Κρήτης, και Κύπρου) μπορούν να συμμετάσχουν στο εταιρικό σχήμα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 πργ 2. του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 και με προϋπολογισμό έως το 20% της συνδρομής ΕΤΠΑ στο επίπεδο της πράξης. Τα Πανεπιστήμια εκτός επιλέξιμων περιοχών μπορούν να υποβάλουν, επί ποινή […]

Περισσότερα »

Νέα Δράση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «9ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Δημοσίευση από στις 21/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στόχος της παρούσας Δράσης είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων με αντικείμενο τη διεξαγωγή του 9ου κύματος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (European Social Survey-ESS), τη διάθεση και διάχυση των επιστημονικών ευρημάτων που θα προκύψουν στην επιστημονική κοινότητα για δευτερογενή ανάλυση, καθώς και την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη και την ολοκλήρωση της […]

Περισσότερα »

ΕΛΙΔΕΚ: Δράσεις σε εξέλιξη

Δημοσίευση από στις 21/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2019 του ΕΛΙΔΕΚ Πηγή: http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2019/06/EPI_2019.pdf Τέσσερις (4) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 91.610.000 ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη: • 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΥΑ 245/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 223400/19.12.2017, 77320/14.5.2018, 28384/22.2.2019) Προϋπολογισμός: 64.000.000 ευρώ (44.000.000 + […]

Περισσότερα »

Παράταση μέχρι 30.06.2019 της προθεσμίας υποβολής αίτησης για εγγραφή σε διεθνή βάση δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας, έργο BLUE_BOOST

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής στη διεθνή βάση δεδομένων “BLUE_BOOST Knowledge Providers’ Gallery’’ από φορείς κι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λειτουργήσουν ως Πάροχοι Τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσηςμηχανισμού χορήγησηςκουπονιών καινοτομίας του BLUE_BOOST, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΒΕΘ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION για την […]

Περισσότερα »