Κατηγορία: Προκηρύξεις προγραμμάτων

ΕΛΙΔΕΚ: Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων, 3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»

Δημοσίευση από στις 2/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων Πηγή: http://www.elidek.gr/2019/11/29/katalogos-sychnon-erotiseon-apantiseon-3i-prokiryxi-tis-drasis-epistimi-kai-koinonia-komvoi-ereynas-kainotomias-amp-diachysis/

Περισσότερα »

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (2η Τροποποίηση)

Δημοσίευση από στις 28/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Αλλαγές Τμήμα 3.1Αλλαγή/Διευκρινιστικές προσθήκες για τις προϋποθέσειςσυμμετοχής ΕΥ/ΣΕ και μελών Ομάδας Έργου, σελ. 8-9, Τμήμα 5.1.4Διευκρινιστική προσθήκη στις Δαπάνες Διάχυσης, σελ. 13 και  Τμήμα 6.2Αλλαγή στην ημερομηνία καταληκτικής προθεσμίας υποβολήςπροτάσεων, σελ. 17.   3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (2η Τροποποίηση)

Περισσότερα »

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός», 23 Δεκεμβρίου 2019

Δημοσίευση από στις 28/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της με Α.Π. 5602/1042/A2/26.09.2019 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875 (ΑΔΑ: 9ΧΔΙ1465ΧΙ8-ΗΔ7). Νέα καταληκτική ημερομηνία: 23/12/2019 και ώρα 14:00.   Σχετικά Αρχεία Απόφαση παράτασης—[pdf-7258 KB] 

Περισσότερα »

ΓΓΕΤ: Αναγγελία Πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (JTC2020) For «European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine»

Δημοσίευση από στις 25/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο του EURONANOMED III  ανακοινώθηκε,  την 14η Νοεμβρίου 2019, κοινή Πρόσκληση για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην Προκήρυξη: Αίγυπτος, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Ισραήλ, Καναδάς, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ταϊβάν, Τουρκία, Τσεχία. Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στις προτάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους εθνικούς κανόνες […]

Περισσότερα »

ΓΓΕΤ: Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-MIN2 «Joint Call 2019» RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY

Δημοσίευση από στις 25/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της δικτύωσης  ERA–MIN2, ανακοινώθηκε την 15η Νοεμβρίου, η  κοινή πρόσκληση για το 2019, για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Βέλγιο, Βραζιλία, Χιλή, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Ν. Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Καναδάς, Ελλάδα. Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.10

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  

Περισσότερα »

«Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας» του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ με την υποστήριξη του Περιφερειακού Γραφείου του #ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη

Δημοσίευση από στις 14/11/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

New call for proposals: European Solidarity Corps 2020

Δημοσίευση από στις 14/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

CALL FOR PROPOSALS 2020 — EAC/A03/2019 European Solidarity Corps2019/C 382/08 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.ENG&toc=OJ:C:2019:382:TOC What is the European Solidarity Corps? The European Solidarity Corps aims to foster solidarity in European society, engaging young people and organisations in accessible and high-quality solidarity activities. It offers young people volunteering activities, traineeships or jobs, or run their own projects. These opportunities […]

Περισσότερα »

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Πρόσκληση του ΕΛΙΔΕΚ: Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης, 14/11, 14.00

Δημοσίευση από στις 13/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Πρόσκληση του ΕΛΙΔΕΚ: Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, ώρα 14.00.

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» (ppt παρουσιάσεων)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο: ΕΣΠΑ 2014-2020   Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας   Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)   Περιοχή υλοποίησης: Ολη η Eπικράτεια   Αριθμός πρωτοκόλλου: 5602/1042/A2/26.09.2019 (ΑΔΑ: 9ΧΔ1465ΧΙ8-ΗΔ7)   Κατάσταση: Ανοικτή προς υποβολή   Προϋπολογισμός (€): 5.300.000,00 €   Έναρξη Ισχύος: 27/9/2019   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29/11/2019   Ημερομηνία καταχώρησης: 27/9/2019 […]

Περισσότερα »

New call for proposals: Capacity Building in the field of higher education 2020

Δημοσίευση από στις 12/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The announcement of the Erasmus+ Call for Proposals 2019 – EAC/A02/2019 was published on 05/11/2019 in the Official Journal No 2019/C 373/06 in all official languages of the European Union. What is new in the 2020 Call for the CBHE action? Syria is not allowed to participate in Structural Projects Region 8 – Latin America: Organisations from […]

Περισσότερα »

New call for proposals: Support for Development of European Video Games 2020

Δημοσίευση από στις 12/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Call for proposals EACEA 19/2019 – Support for Development of European Video Games https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en

Περισσότερα »

Προδημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA IV

Δημοσίευση από στις 12/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης (Call 2019) του CHIST-ERA IV, για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων. Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης, που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη, είναι οι ακόλουθοι: Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI) Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES). Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη […]

Περισσότερα »

New call for proposals: Sector Skills Alliances 2020

Δημοσίευση από στις 6/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Call for proposals 2020 – EAC/A02/2019 The Erasmus+ Call for proposals 2020 – EAC/A02/2019 in all official languages of the EU was published in the Official Journal No 2019/C373/06. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/sector-skills-alliances-2020_en  

Περισσότερα »

New call for proposals: Jean Monnet – Activities 2020

Δημοσίευση από στις 6/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The announcement of the Erasmus+ programme Call for proposals 2020 – EAC/A02/2019 in all official languages of the EU was published in Official Journal No 2019/C 373/06 on 05/11/2019. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jean-monnet-activities-2020_en

Περισσότερα »