Κατηγορία: Προκηρύξεις προγραμμάτων

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την υποβολή πρότασης στην 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875.

Σχετικά με την υποβολή πρότασης στην 1η Πρόσκληση  υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875.  

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.09

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  

Περισσότερα »

Έκδοση πρόθεσης συνεργασίας ΦΥ στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Δημοσίευση από στις 1/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17504/14-10-2019  3ης Προκήρυξης της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (http://www.elidek.gr/2019/10/25/1i-tropopoiisi-3is-prokiryxis-drasis-epistimi-kai-koinonia-me-titlo-komvoi-ereynas-kainotomias-kai-diachysis/), και για την έκδοση των προβλεπόμενων επιστολών πρόθεσης συνεργασίας από μέρους του Φορέα Υποδοχής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Τμήμα Προγραμματισμού, […]

Περισσότερα »

Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας: 01 – Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Επενδυτική Προτεραιότητα: 1β – Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη […]

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Δημοσίευση από στις 29/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

http://www.elidek.gr/2019/10/25/1i-tropopoiisi-3is-prokiryxis-drasis-epistimi-kai-koinonia-me-titlo-komvoi-ereynas-kainotomias-kai-diachysis/   Αρχική δημοσίευση: http://www.elidek.gr/call/3i-prokiryxi-tis-drasis-epistimi-kai-koinonia-me-titlo-komvoi-ereynas-kainotomias-amp-diachysis/

Περισσότερα »

Erasmus+: Centres of Vocational Excellence

Δημοσίευση από στις 29/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Καταληκτική ημερομηνία: 20/02/2020. Πηγή: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

Περισσότερα »

Erasmus+: Call for proposals Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training (Call EACEA/34/2019)

Δημοσίευση από στις 29/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

  Καταληκτική ημερομηνία: 25/02/2020. Πηγή: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-the-contribution-in-the-field-of-education-and-training_en

Περισσότερα »

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – INNOVATION CLUSTERS», 5 και 8 Νοεμβρίου 2019

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνει στην Αθήνα, στις 5 Νοεμβρίου 2019 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)  και τη Θεσσαλονίκη, στις 8 Νοεμβρίου 2019 (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας NOESIS) ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με τη συγχρηματοδοτούμενη Δράση “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – INNOVATION CLUSTERS”. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της […]

Περισσότερα »

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι του B’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσίευση από στις 24/10/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε: Η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 2719/22.10.2019 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρ. Δήμα με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, […]

Περισσότερα »

Αναγγελία Πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CSP ERA.NET Cofund for the Concentrated Solar Power, Research and Innovation

Δημοσίευση από στις 23/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στις 7 Oκτωβρίου 2019 ανακοινώθηκε η  κοινή Πρόσκληση στο πλαίσιο της Δράσης CSP ERA.NET Cofund, η οποία διεξάγεται από εθνικά/περιφερειακά προγράμματα ΕΤΑΚ και από εθνικούς/περιφερειακούς Οργανισμούς χρηματοδότησης για δράσεις έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των συγκεντρωτικών ηλιακών συστημάτων (Concentrated Solar Power). Στην κοινή Πρόσκληση συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες και περιφέρειες: Γερμανία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία και Τουρκία. Ο συνολικός προϋπολογισμός […]

Περισσότερα »

Αναγγελία Πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Additional Joint Call

Δημοσίευση από στις 22/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στις 7 Οκτωβρίου 2019 ανακοινώθηκε η  κοινή Πρόσκληση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης SOLAR–ERA.NET Cofund 2, Additional Joint Call, η οποία διεξάγεται από εθνικά/περιφερειακά προγράμματα ΕΤΑΚ και από εθνικούς/περιφερειακούς Οργανισμούς χρηματοδότησης στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακά συστήματα και συγκεκριμένα, φωτοβολταϊκά (PV), συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα (CSP – Concentrated Solar Power) και ηλιακά θερμικά συστήματα (STE–Solar/Thermal Electricity). Στην κοινή Πρόσκληση συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες και περιφέρειες: […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.08

Δημοσίευση από στις 22/10/19 σε Ανακοινώσεις, Ενημερωτικά Δελτία

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  

Περισσότερα »

3η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»

Δημοσίευση από στις 15/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης» Ανακοινώθηκε σήμερα, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου η 3η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης». Στόχος της προκήρυξης είναι η εκλαΐκευση της επιστήμης και ειδικότερα η διάδοση των επιστημονικών γνώσεων στην κοινωνία καθώς και η καλλιέργεια μιας ευρύτερης ερευνητικής κουλτούρας και […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.07

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  

Περισσότερα »

Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

Εάν έχετε ολοκληρώσει την έρευνά σας και θέλετε να την φτάσετε στο στάδιο της εμπορευματοποίησης, το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών θα σας προσφέρει πολλαπλά οφέλη, με πρωταρχικό όφελος την εμπορική διάδοση προϊόντων/ υπηρεσιών καθώς και την δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων. Μπορείτε να υποβάλετε τη πρότασή σας στο: http://www.psppoc.gr/register/. Προθεσμία υποβολών 3oυ […]

Περισσότερα »