Κατηγορία: Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 14/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Τίτλος: Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας: 06 – Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Επενδυτική Προτεραιότητα: 6δ – Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή […]

Περισσότερα »

ΕΛΙΔΕΚ – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης ανά Επιστημονική Περιοχή, 2η Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων

Δημοσίευση από στις 14/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης ανά Επιστημονική Περιοχή Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» (Α.Π. 9242/07.02.2019)

Περισσότερα »

ΕΛΙΔΕΚ – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Δημοσίευση από στις 14/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» (Α.Π. 9369/12.02.2019)

Περισσότερα »

Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής για το πρόγραμμα Interreg MED Programme

Δημοσίευση από στις 13/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Κάθε οργανισμός στο ρόλο είτε του partner είτε του leader μπορεί να υποβάλει μία πρόταση ανά Thematic Community, σε επίπεδο ιδρύματος. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, Γραφείο  Ε110, barbo@uom.edu.gr) έως και τις 27/05/2019. 

Περισσότερα »

Call for Proposals: Preparatory Action: Application of web accessibility requirements in web-authoring tools and platforms by default (web access by default) PAWA-2019

Δημοσίευση από στις 8/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Scope: On 1 April 2019, the European Commission adopted a work programme for 2019 for financing Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of «Communications Networks, Content and Technology»1. The Web Accessibility Directive2 establishes common accessibility requirements to make the websites and mobile applications of public sector bodies across the EU more accessible, in particular […]

Περισσότερα »

OPENING OF THE 2ND CALL FOR HORIZONTAL PROJECTS

Δημοσίευση από στις 8/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The Interreg MED Programme is pleased to announce that the 2nd call for modular projects is open from 9th May 2019 at noon (France local time) to 27th June 2019 at noon (France local time). For a detailed description of contents of programme specific objectives and types of projects, including information on possible actions, beneficiaries and target […]

Περισσότερα »

Πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συγχρηματοδότησης Έρευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, για το 2019 (EU-China Co-Funding Mechanism for Research & Innovation – CFM)

Πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συγχρηματοδότησης Έρευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, για το 2019 (EU-China Co-Funding Mechanism for Research & Innovation – CFM) Ανακοινούται η πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συγχρηματοδότησης Έρευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, για το 2019 (EU-China Co-Funding Mechanism for Research & Innovation – […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση για συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2019

Δημοσίευση από στις 6/5/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απευθύνει πρόσκληση σε δημόσιους φορείς να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2019». Στόχος του διαγωνισμού είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, […]

Περισσότερα »

Ενημερωτική Ημερίδα ΑΠΘ για τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie: Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, ΚΕΔΕΑ

Δημοσίευση από στις 3/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε συνεργασία με το Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις Marie Sklodowska-Curie (MSCA), διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα (Info Day) με θέμα: «Δράσεις Marie Sklodowska-Curie (MSCA): Πολυδιάστατες ευκαιρίες χρηματοδότησης για καινοτόμο έρευνα [Υποτροφίες (IF), Δίκτυα Καινοτόμου Εκπαίδευσης στην Έρευνα (ITN), Ανταλλαγές Προσωπικού (RISE) & COFUND]». Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 9:30 στο Κέντρο Διάδοσης […]

Περισσότερα »

Greek LIFE Task Force Writers’ Seminar for the ENVIRONMENT subprogramme, 16-17 May 2019, Athens

Δημοσίευση από στις 3/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον (τομείς προτεραιότητας Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση και Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση), στις 16 και 17 Μαΐου 2019, στην Αθήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα […]

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 49189/29-3-2019 απόφασης με θέμα «Προσωρινός κατάλογος α) δυνητικών δικαιούχων, β) μη χρηματοδοτούμενων και γ) μη-επιλέξιμων προτάσεων της Δράσης «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA»

Δημοσίευση από στις 2/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 58956/15-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΨΝΜ4653ΠΣ-ΗΑ7) τροποποίηση της ως άνω απόφασης παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και παρέχονται διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η Αίτηση Χρηματοδότησης  υποβάλλεται ηλεκτρονικά και έντυπα ως εξής: i) Ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας […]

Περισσότερα »

«ERA-NETS 2019» – Eυρωπαϊκή E&T Συνεργασία – Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NETS

Δημοσίευση από στις 25/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας και περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων. Στόχοι της Δράσης Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, όπως […]

Περισσότερα »

Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας

Δημοσίευση από στις 19/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=170&cs= Προϋπολογισμός: 45.000.000,00 ευρώ Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένα (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες και Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες για […]

Περισσότερα »

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Δημοσίευση από στις 17/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Objective: The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential of experienced researchers, wishing to diversify their individual competence in terms of skill acquisition through advanced training, international and intersectoral mobility. Individual Fellowships provide opportunities to researchers of any nationality to acquire and transfer new knowledge and to work on […]

Περισσότερα »

EIC Horizon Prize for ‘Blockchains for Social Good’

Δημοσίευση από στις 17/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Specific Challenge: The challenge is to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges leveraging Distributed Ledger Technology (DLTs), such as the one used in blockchains. DLT in its public, open and permissionless forms is widely considered as a ground-breaking digital technology supporting decentralized methods for consensus reaching as well as sharing, […]

Περισσότερα »