Κατηγορία: Προκηρύξεις προγραμμάτων

«Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας» του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ με την υποστήριξη του Περιφερειακού Γραφείου του #ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη

Δημοσίευση από στις 14/11/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

New call for proposals: European Solidarity Corps 2020

Δημοσίευση από στις 14/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

CALL FOR PROPOSALS 2020 — EAC/A03/2019 European Solidarity Corps2019/C 382/08 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.ENG&toc=OJ:C:2019:382:TOC What is the European Solidarity Corps? The European Solidarity Corps aims to foster solidarity in European society, engaging young people and organisations in accessible and high-quality solidarity activities. It offers young people volunteering activities, traineeships or jobs, or run their own projects. These opportunities […]

Περισσότερα »

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Πρόσκληση του ΕΛΙΔΕΚ: Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης, 14/11, 14.00

Δημοσίευση από στις 13/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Πρόσκληση του ΕΛΙΔΕΚ: Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, ώρα 14.00.

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» (ppt παρουσιάσεων)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο: ΕΣΠΑ 2014-2020   Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας   Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)   Περιοχή υλοποίησης: Ολη η Eπικράτεια   Αριθμός πρωτοκόλλου: 5602/1042/A2/26.09.2019 (ΑΔΑ: 9ΧΔ1465ΧΙ8-ΗΔ7)   Κατάσταση: Ανοικτή προς υποβολή   Προϋπολογισμός (€): 5.300.000,00 €   Έναρξη Ισχύος: 27/9/2019   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29/11/2019   Ημερομηνία καταχώρησης: 27/9/2019 […]

Περισσότερα »

New call for proposals: Capacity Building in the field of higher education 2020

Δημοσίευση από στις 12/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The announcement of the Erasmus+ Call for Proposals 2019 – EAC/A02/2019 was published on 05/11/2019 in the Official Journal No 2019/C 373/06 in all official languages of the European Union. What is new in the 2020 Call for the CBHE action? Syria is not allowed to participate in Structural Projects Region 8 – Latin America: Organisations from […]

Περισσότερα »

New call for proposals: Support for Development of European Video Games 2020

Δημοσίευση από στις 12/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Call for proposals EACEA 19/2019 – Support for Development of European Video Games https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en

Περισσότερα »

Προδημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA IV

Δημοσίευση από στις 12/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης (Call 2019) του CHIST-ERA IV, για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων. Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης, που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη, είναι οι ακόλουθοι: Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI) Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES). Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη […]

Περισσότερα »

New call for proposals: Sector Skills Alliances 2020

Δημοσίευση από στις 6/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Call for proposals 2020 – EAC/A02/2019 The Erasmus+ Call for proposals 2020 – EAC/A02/2019 in all official languages of the EU was published in the Official Journal No 2019/C373/06. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/sector-skills-alliances-2020_en  

Περισσότερα »

New call for proposals: Jean Monnet – Activities 2020

Δημοσίευση από στις 6/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The announcement of the Erasmus+ programme Call for proposals 2020 – EAC/A02/2019 in all official languages of the EU was published in Official Journal No 2019/C 373/06 on 05/11/2019. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jean-monnet-activities-2020_en

Περισσότερα »

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την υποβολή πρότασης στην 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875.

Σχετικά με την υποβολή πρότασης στην 1η Πρόσκληση  υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875.  

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.09

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  

Περισσότερα »

Έκδοση πρόθεσης συνεργασίας ΦΥ στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Δημοσίευση από στις 1/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17504/14-10-2019  3ης Προκήρυξης της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (http://www.elidek.gr/2019/10/25/1i-tropopoiisi-3is-prokiryxis-drasis-epistimi-kai-koinonia-me-titlo-komvoi-ereynas-kainotomias-kai-diachysis/), και για την έκδοση των προβλεπόμενων επιστολών πρόθεσης συνεργασίας από μέρους του Φορέα Υποδοχής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Τμήμα Προγραμματισμού, […]

Περισσότερα »

Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας: 01 – Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Επενδυτική Προτεραιότητα: 1β – Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη […]

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Δημοσίευση από στις 29/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

http://www.elidek.gr/2019/10/25/1i-tropopoiisi-3is-prokiryxis-drasis-epistimi-kai-koinonia-me-titlo-komvoi-ereynas-kainotomias-kai-diachysis/   Αρχική δημοσίευση: http://www.elidek.gr/call/3i-prokiryxi-tis-drasis-epistimi-kai-koinonia-me-titlo-komvoi-ereynas-kainotomias-amp-diachysis/

Περισσότερα »

Erasmus+: Centres of Vocational Excellence

Δημοσίευση από στις 29/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Καταληκτική ημερομηνία: 20/02/2020. Πηγή: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

Περισσότερα »