Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Δημοσίευση από στις 1/6/18 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην υπ’ αριθμ. 210/23.05.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίστηκε για τον ομαλότερο προγραμματισμό της κατηγορίας Χρηματοδότηση Συνεδρίων της Ερευνητικής Πολιτικής 2019, να ζητηθεί από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου η αποστολή: α) στοιχείων σχετικά με τα συνέδρια του εκάστοτε Τμήματος, καθώς και τα συνέδρια των […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

Δημοσίευση από στις 24/5/18 σε Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με απόφαση της 210/23.05.2018 συνεδρίασή της, καλεί τους ενδιαφερόμενους να κα­τα­θέ­­σουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΠΑΜΑΚ, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως 27) του Ν. 4521 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018), σύμφωνα με […]

Περισσότερα »

προθεσμία υποβολής θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, ώρα 13:00

Δημοσίευση από στις 23/5/18 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των, ήδη ελεγμένων από τους υπαλλήλους της αντίστοιχης θέσης εργασίας της Υπηρεσίας, θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, είναι μέχρι και:  την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 ώρα: 13.00. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για θέματα που χρήζουν επιπλέον διερεύνηση να μην κατατίθενται την […]

Περισσότερα »

Ετήσιοι Προϋπολογισμοί Π/Υ (Πλήρης Ανάπτυξη)

Δημοσίευση από στις 9/5/18 σε Διάφορα

Ετήσιοι Προϋπολογισμοί Π/Υ (Πλήρης Ανάπτυξη)   Κατάρτιση Προϋπολογισμών Π/Υ σε πλήρη ανάπτυξη σημαίνει : Ετήσιοι Π/Υ για όλη τη διάρκεια του έργου (κωδικός Rescom), π.χ. εάν το έργο με κωδικό 82000 έχει έναρξη 1/1/2018 και λήξη 31/12/2021 πρέπει να δημιουργηθούν Ετήσιοι Π/Υ  για τα έτη 2019, 2020 και 2021, διότι έχετε ήδη καταθέσει στον ΕΛΚΕ […]

Περισσότερα »

Πρόσθετη απασχόληση προσωπικού του ΑΕΙ σε έργα του ΕΛΚΕ

Δημοσίευση από στις 26/4/18 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4521/2018 (άρθρο 20 παρ. 19), πλέον δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια υπηρεσιακού συμβουλίου/αρμόδιου οργάνου για τη συμμετοχή των μελών του προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετο έργο σε έργα/προγράμματα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. παρ. […]

Περισσότερα »

προσκόμιση τριών προσφορών_απόφαση συν. 205/05.03.2018

Δημοσίευση από στις 29/3/18 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

205 2 iii τροπ αποφ 3 προσφορές

Περισσότερα »

Επιστολή προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Δημοσίευση από στις 6/3/18 σε Ανακοινώσεις

ΔΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Περισσότερα »

Οδηγία προς Επιστημονικά Υπευθύνους / Διευθυντές ΠΜΣ – Προϋπολογισμοί Έργων σε πλήρη ανάπτυξη

Δημοσίευση από στις 6/3/18 σε Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια επικοινωνίας με το Τμήμα Β  Φορέων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο πλαίσιο της παρ. 17 του άρθρου 60 του Ν 4485/2017, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων και οι Διευθυντές των (Δ)ΠΜΣ, σε συνεργασία με τους χειριστές των προγραμμάτων/έργων και των Δ(ΠΜΣ) (γρ Ε […]

Περισσότερα »

αύξηση αποζημίωσης των δαπανών διαμονής στο πλαίσιο μετακινήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού_απόφαση συν. 205/5.3.2018

Δημοσίευση από στις 6/3/18 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

205 2 ii αύξηση ορίων δαπανών διαμονής με ΑΔΑ

Περισσότερα »

διαδικασία είσπραξης του ποσοστού παρακράτησης επί της αμοιβής μελών Δ.Ε.Π., σε περίπτωση μη άμεσης απόδοσής του

Δημοσίευση από στις 18/12/17 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

202 3 vi_τροποποίηση απόφ διαδικασία ποσοστού παρακράτησης αμοιβών ΔΕΠ_ΕΣΠΑ_INTERREG με ΑΔΑ

Περισσότερα »