Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

Ενημερωτικό Υλικό για τον Β’ κύκλο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Σύνοψη της Δράσης—[pdf-257 KB]  Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης—[pdf-218 KB] 

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης της υπ’αριθμ. 247/04.04.2019 Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 4405/26.02.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης της υπ’αριθμ. 247/04.04.2019 Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 4405/26.02.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΔΜΓ469Β7Ι-ΔΧΔ. Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης  εδω

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 04/19 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Δημοσίευση από στις 4/4/19 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

Υπ’ αριθμ. 04/19 ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για κάλυψη σε εξωτερική βοήθεια των αναγκών του έργου με τίτλο “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/ 2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”, με κωδικό […]

Περισσότερα »

Ημερίδα για την Παρουσίαση του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσίευση από στις 3/4/19 σε Ανακοινώσεις

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας  κ. Π. Κυπριανίδου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) σας προσκαλούν σε Ενημερωτική Εκδήλωση για το Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Η […]

Περισσότερα »

Διαδικτυακό Σεμινάριο Ενημέρωσης για τη νέα Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ‘Πιλοτική Δράση Κινητικότητας με τις χώρες διεύρυνσης για τον τομέα της ΕΕΚ’

Δημοσίευση από στις 3/4/19 σε Ανακοινώσεις

4 Απριλίου 2019.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο ενημέρωσης (webinar), την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 (14:30 ώρα Βρυξελλών – 15:30 ώρα Ελλάδας), για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στη νέα Πρόσκληση με τίτλο ‘Πιλοτική Δράση Κινητικότητας με τις χώρες διεύρυνσης για τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Κατηγορία 1: Χώρες διεύρυνσης: Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία, Κατηγορία […]

Περισσότερα »

Vocational Education and Training (VET) mobility pilot scheme – Call for Proposals – EAC/S34/2018

Δημοσίευση από στις 3/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The European Commission is launching an exciting new initiative that will enable vocational education and training (VET) colleges in the EU to set up student and staff exchange programmes with colleges in the Western Balkans, Turkey and Africa,. Besides student and staff mobility between colleges, these mobility partnerships will also share good practice in their […]

Περισσότερα »

διαδικασία ελέγχου της τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας των αιτημάτων ανάληψης υποχρέωσης των έργων της Βασικής Έρευνας

Δημοσίευση από στις 2/4/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 245/26-3-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ορίστηκε η διαδικασία ελέγχου της τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας των αιτημάτων ανάληψης υποχρέωσης των έργων της Βασικής Έρευνας, για τις περιπτώσεις που οι δαπάνες/δράσεις που υποβάλλονται δεν ταυτίζονται με αυτές που συμπεριλήφθηκαν στη συνοπτική περιγραφή των προϋπολογισμών κατά την υποβολή της Ερευνητικής Πρότασης […]

Περισσότερα »

5th CALL FOR PROPOSALS OF THE CP INTERREG V-A (LATEST UPDATE: 29/03/2019 – Partner’s Search Excel)

Δημοσίευση από στις 1/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The Cooperation Programme INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 is pleased to announce the 5th Call for projects proposals «Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets» that will open on the 15th of February 2019. The Call is targeted to the Programme Priority Axis 1: “A Competitive and Innovative Cross-Border Area” which aims to enhance […]

Περισσότερα »

European Cooperation in Science and Technology (COST) – Open Call

Δημοσίευση από στις 1/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Open Call: A simple one-step application process The next collection date is 5 September 2019 at 12:00 noon (CET). Two collection dates will take place in 2020 (Spring and Autumn). Participants are invited to submit COST Action proposals contributing to the scientific, technological, economic, cultural or societal knowledge advancement and development of Europe. Multi- and interdisciplinary proposals are encouraged. The Open […]

Περισσότερα »

Ανοικτή πρόσκληση σε νέους ερευνητές για τη συμμετοχή τους σε workshop στη Μασσαλία, για την Ανοικτή Πρόσβαση σε επιστημονικές μονογραφίες

Δημοσίευση από στις 29/3/19 σε Ανακοινώσεις

Το δίκτυο OPERAS και το ευρωπαϊκό έργο HIRMEOS, στα οποία το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συμμετέχει ως εταίρος, διοργανώνουν στις 2 Ιουνίου 2019, στη Μασσαλία, συνάντηση εργασίας (workshop) με θέμα «Shaping new ways to open the book», στο πλαίσιο του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Electronic Publishing (ElPub) 2019. Το ΕΚΤ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε νέους ερευνητές, με […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΙΤ DIGITAL VENTURE του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Προθεσμία:  ‘Εως 5 Mαΐου  2019 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα EIT DIGITAL VENTURE που απευθύνεται σε δυνητικούς δικαιούχους από τις 19 επιλέξιμες χώρες του Περιφερειακού Σχεδίου Καινοτομίας (EIT RIS), μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι προτάσεις υποβάλλονται από διεπιστημονικές ομάδες δύο τουλάχιστον ατόμων και θα έχουν ως […]

Περισσότερα »

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος) – Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης

B’ Κύκλος -Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΣΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ B’ ΚΥΚΛΟ – 1η Έκδοση Ημερομηνία: 28/3/2019 Το αρχείο θα συμπληρώνεται και επικαιροποιείται με νεότερες εκδόσεις. Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_SDK4ED

Δημοσίευση από στις 28/3/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη Αναλυτικά η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_SDK4ED και η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_SDK4ED  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_MESON

Δημοσίευση από στις 28/3/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για το έργο «Βελτιστοποιημένη Ενορχήστρωση Τεμαχισμένων Υποδομών στα Άκρα του Δικτύου» Αναλυτικά η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  και η ΑΙΤΗΣΗ  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_CARAT

Δημοσίευση από στις 28/3/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη Αναλυτικά η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και η σχετική  ΑΙΤΗΣΗ 

Περισσότερα »