Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_STIMEY

Δημοσίευση από στις 22/4/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ STIMEY ΑΙΤΗΣΗ 

Περισσότερα »

προθεσμία υποβολής θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών μέχρι και την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, ώρα 15:00

Δημοσίευση από στις 22/4/19 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των, ήδη ελεγμένων από τους υπαλλήλους της αντίστοιχης θέσης εργασίας της Υπηρεσίας, θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, είναι μέχρι και:  την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, ώρα: 15.00. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση οποιουδήποτε θέματος που προκαλεί δαπάνη (π.χ. αιτήσεις μετακίνησης, τα έντυπα Δ5, […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»

Δημοσίευση από στις 22/4/19 σε Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Συμβουλευτικού Σώματος στο πλαίσιο της νέας πιλοτικής δράσης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Δημοσίευση από στις 22/4/19 σε Ανακοινώσεις

Προθεσμία: 10/05/2019 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των εμπειρογνωμόνων που θα στελεχώσουν το Συμβουλευτικό Σώμα που θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο της νέας πιλοτικής δράσης του Ορίζοντα 2020  για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας [European Innovation Council (EIC) Pilot]. Το ανωτέρω όργανο θα αποτελείται από 15-20 υψηλού κύρους εμπειρογνώμονες […]

Περισσότερα »

Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας

Δημοσίευση από στις 19/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=170&cs= Προϋπολογισμός: 45.000.000,00 ευρώ Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένα (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες και Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες για […]

Περισσότερα »

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Δημοσίευση από στις 17/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Objective: The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential of experienced researchers, wishing to diversify their individual competence in terms of skill acquisition through advanced training, international and intersectoral mobility. Individual Fellowships provide opportunities to researchers of any nationality to acquire and transfer new knowledge and to work on […]

Περισσότερα »

EIC Horizon Prize for ‘Blockchains for Social Good’

Δημοσίευση από στις 17/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Specific Challenge: The challenge is to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges leveraging Distributed Ledger Technology (DLTs), such as the one used in blockchains. DLT in its public, open and permissionless forms is widely considered as a ground-breaking digital technology supporting decentralized methods for consensus reaching as well as sharing, […]

Περισσότερα »

Patras Science Park “Proof of Concept” Program

Patras Science Park “Proof of Concept” Program aims to empower researchers to push forward their ideas and turn them into a product. The objective is to bring innovations to the commercialization stage through: Licensing procedures for a new or existing company, or Financing a start-up company by venture capital, taking into consideration the nature of […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_TRANSCA

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 248/15.04.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΕ_FED4FIRE

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15.04.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 5324/06.03.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΗΤΧ469Β7Ι-Δ84) Αποτελέσματα 

Περισσότερα »

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 248/15.04.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΕ_MESON

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15.04.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 4429/26.02.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΨΡΝ469Β7Ι-Ρ8Ω) Αποτελέσματα 

Περισσότερα »

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 248/15.04.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΕ_SMecoMP

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15.04.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 4409/26.02.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΑΩ469Β7Ι-0ΣΡ) Αποτελέσματα

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η πρόσκληση : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ_ΚΗΜΔΗΣ Η αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15-04-2019 του ΕΛΚΕ για τις …

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15-04-2019 του ΕΛΚΕ για τις Α) αρ. πρωτ. Πρόσκληση 4586/26-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΚΟΟ469Β7Ι-3ΜΕ Β) αρ. πρωτ. Πρόσκληση 4588 /26-02-2019 με ΑΔΑ: 9057469Β7Ι-Ι95 και Γ) αρ. πρωτ. Πρόσκληση 4593 /26-02-2019 με ΑΔΑ: 9ΕΒ9469Β7Ι-Μ07 Απόφαση: 248 Α3 10

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15-04-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 4392/26-02-2019

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15-04-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 4392/26-02-2019 με ΑΔΑ: 6ΥΧ4469Β7Ι-2ΙΞ: 248 Α3 7

Περισσότερα »