Χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για συμμετοχή σε συνέδρια/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2022

Οι κανονισμοί χρηματοδότησης των υποψηφίων διδακτόρων για παρουσίαση άρθρου σε Επιστημονικά Συνέδρια και Επιστημονικές Ημερίδες καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης για συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς της Ερευνητικής Πολιτικής του 2021.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΆΡΘΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2021

Οι κανονισμοί χρηματοδότησης των υποψηφίων διδακτόρων για παρουσίαση άρθρου σε Επιστημονικά Συνέδρια και Επιστημονικές Ημερίδες καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης για συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς της Ερευνητικής Πολιτικής του 2020.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΆΡΘΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2020

Νέοι Κανονισμοί με ισχύ από 1/1/2020:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΆΡΘΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2019

  • Τροποποίηση Κανονισμού Χρηματοδότησης για συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 2019:

Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματοδότησης της Συμμετοχής των Υποψηφίων Διδακτόρων σε Επιστημονικά Συνέδρια/Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις Ημερολογιακού Έτους 2019

  • Κανονισμός με ισχύ έως 30/9/2019:

Κανονισμός χρηματοδότησης συμμετοχής ΥΔ σε συνέδρια/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 2019

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ.Δ._ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018