Χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για συμμετοχή σε συνέδρια/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις