Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική :

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ.3768_2019