ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_MESON

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για το έργο “Βελτιστοποιημένη Ενορχήστρωση Τεμαχισμένων Υποδομών στα Άκρα του Δικτύου”

Αναλυτικά η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  και η ΑΙΤΗΣΗ