ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 111- Α/Α ΟΠΣ 3525-«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»

Αρχική δημοσίευση ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ: https://elke.uom.gr/2019/04/19/υποστήριξη-της-περιφερειακής-αριστε/ , 19/4/2019