Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (STIMEY)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (STIMEY)