Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems”(EXA2PRO)