Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν(1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Merging Complex Financial Interactions with Portfolio Construction Techniques» (PoCoTe)