Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FORTIKA – Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems»