ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ