Κατηγορία: Ερευνητική Πολιτική

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (ΙΓ’ ΚΥΚΛΟΣ)

Δημοσίευση από στις 24/10/22 σε Ανακοινώσεις, Ερευνητική Πολιτική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19195/21.09.2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2021 (ΙΓ’ ΚΥΚΛΟΣ) Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 382/12.09.2022 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε την προκήρυξη νέου κύκλου Ερευνητικών Βραβείων (ΙΓ’ κύκλος), με προϋπολογισμό ύψους 105.000€, για άρθρα […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ _ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Α’ ΚΥΚΛΟΣ – 2022)

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ προκηρύσσεται η  Δράση 1: Δράσεις Προώθησης Παραγωγής της Έρευνας Α’ Κύκλος – 2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας και Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή Στυλιανό […]

Περισσότερα »

Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματοδότησης της Συμμετοχής των Υποψηφίων Διδακτόρων σε Επιστημονικά Συνέδρια/Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις Ημερολογιακού Έτους 2019

Δημοσίευση από στις 19/9/19 σε Ανακοινώσεις, Ερευνητική Πολιτική

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 262/10-9-2019 έκτακτη συνεδρίασή της ενέκρινε, δυνάμει των αλλαγών που επιφέρει ο Ν. 4610/2019 στη διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ την τροποποίηση των ενοτήτων: «Προϋποθέσεις Οικονομικής Ενίσχυσης», «Ύψος Οικονομικής Ενίσχυσης» και «Προϋποθέσεις Καταβολής Δαπανών» του Κανονισμού Χρηματοδότησης Υποψηφίων Διδακτόρων για τη συμμετοχή τους σε Επιστημονικά Συνέδρια/Καλλιτεχνικές […]

Περισσότερα »

Όροι της Διαδικασίας Χορήγησης Ερευνητικών Βραβείων

Δημοσίευση από στις 20/6/18 σε Ερευνητική Πολιτική

Όροι Διαδικασίας Χορήγησης Ερευνητικών Βραβείων

Περισσότερα »