Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 2022_επιστολή της ΕΜ/ΙΚΥ προς του δικαιούχους του Προγράμματος Erasmus+

Δημοσίευση από στις 29/4/22 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι το 2022 έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δικαιούχοι του Προγράμματος Εrasmus+ καλούνται να λάβουν ενεργά μέρος και να διοργανώσουν, εφόσον το επιθυμούν, εκδηλώσεις. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή προς του δικαιούχους του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ειδική σελίδα στο European Youth Portal. Η σελίδα αποτελεί τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας σε […]

Περισσότερα »

INTERREG EURO-MED 2021-2027 – CALL 1 Governance projects – New Deadline

Δημοσίευση από στις 28/4/22 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

  Due to some delay in the approval of the Interreg Euro-MED Programme 2021-2027 document by the European Commission, the Joint Secretariat and Monitoring Committee decided to postpone the closing date of the first call for proposals to 1st June 2022 at noon (Brussels time). As a consequence, the submission of mandatory annexes to be uploaded […]

Περισσότερα »

Interreg Europe 2021-2027: first call for proposals – Ημερίδα – Εθνικό Σημείο Επαφής Ελλάδας

Δημοσίευση από στις 28/4/22 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Η Ειδική Υπηρεσία Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG) στη Θεσσαλονίκη, ως Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE» 2021-2027, με χαρά σας προσκαλεί στην Ημερίδα Ενημέρωσης για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022, ειδικά για τους δυνητικούς δικαιούχους φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η Ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με την Κοινή […]

Περισσότερα »

Interreg Europe 2021-2027: first call for proposals

Δημοσίευση από στις 28/4/22 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The first call will open on 5 April and close on 31 May 2022 at noon CEST (Paris time). Download a draft of the programme manual and the terms of reference. Legal basis The Interreg Europe programme is financed by the European Regional Development Fund (ERDF), whose principles and rules are laid down in the common provisions […]

Περισσότερα »

Οριστικά αποτελέσματα για την υπ’αριθμ. 4887/02.03.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE), GA-NUMBER: 871177”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4887/02.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE), GA-NUMBER: 871177”, για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A» στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών.   Για την υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Implementing ethical, trustworthy and fair Artificial Intelligence Systems in Public Sector»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Implementing ethical, trustworthy and fair Artificial Intelligence Systems in Public Sector»στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών.   Για την υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 3206/10.02.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Βusiness of Κnowledge and Ιnnovation in the primary and related secondary sector – BU4Inno”

Δημοσίευση από στις 19/4/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3206/10.02.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Βusiness of Κnowledge and Ιnnovation in the primary and related secondary sector – BU4Inno”, για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: “ΦΥΛΟ ΚΑI ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision – inGOV, Grant Agreement number: 962563»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision – inGOV, Grant Agreement number: 962563».   Για την υποβολή της αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 4887/02.03.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE), GA-NUMBER: 871177

Δημοσίευση από στις 12/4/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4887/02.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE), GA-NUMBER: 871177” , για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »

Οριστικά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 4878/02.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Government Policies in Response to COVID-19 Outbreak: Effectiveness and Economic Impact” , ακρωνύμιο: EPIDEMIC

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4878/02.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Government Policies in Response to COVID-19 Outbreak: Effectiveness and Economic Impact”, ακρωνύμιο: EPIDEMIC, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Οριστικά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 3197/10.02.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Αυτεπιστασία (11/03/2019-30/06/2023)” της Πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3197/10.02.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Αυτεπιστασία (11/03/2019-30/06/2023)” της Πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «The Implications of Culture on the Spread of COVID»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «The Implications of Culture on the Spread of COVID», το οποίο χρηματοδοτείται από Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 3197/10.02.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Αυτεπιστασία (11/03/2019-30/06/2023)” της Πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000.

Δημοσίευση από στις 4/4/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3197/10.02.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Αυτεπιστασία (11/03/2019-30/06/2023)” της Πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »