Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Possible Cooperation in the ERASMUS+ calls

Δημοσίευση από στις 4/9/19 σε Ανακοινώσεις

Citizens in Power (www.citizensinpower.org).  Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, 2310891437.

Περισσότερα »

6th CALL FOR PROJECT PROPOSALS – INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 – FAQs (v.2)

Δημοσίευση από στις 3/9/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

6th CALL FOR PROJECT PROPOSALS – INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Δημοσίευση από στις 3/9/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Παράταση υποβολής προτάσεων έως τις 7/10/2019, http://www.greece-bulgaria.eu/calls-for-proposals/. Κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να υποβάλει έως 3 προτάσεις από διαφορετικά τμήματα στο ρόλο είτε του partner είτε του leader («Each University/Research Center can participate with different Departments/Institutes in up to 3 proposals«). Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και […]

Περισσότερα »

Διαδικτυακή διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Στρατηγική Υλοποίησης του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027)

Δημοσίευση από στις 2/9/19 σε Ανακοινώσεις

Στις 31 Ιουλίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη διαδικτυακής διαβούλευσης σχετικά με τη Στρατηγική Υλοποίησης του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027) στη βάση μιας συμμετοχικής προσέγγισης (co-design) που αποσκοπεί στον καλύτερο σχεδιασμό των προγραμμάτων εργασίας, καθώς και των κανόνων και των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος, ώστε να σχεδιασθεί ένα αποδοτικό διαχειριστικό πλαίσιο που θα συμβάλει […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_POP-MACHINA

Δημοσίευση από στις 30/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «Pop-Machina»  

Περισσότερα »

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» του B’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσίευση από στις 28/8/19 σε Ανακοινώσεις

Πηγή: http://eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=10203_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1&fbclid=IwAR2HBD3wewd-KrqNBYhhfwFCyx_7KBQwq5D_28WUfP2uSU4fPfXxLCPPa0k   

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.04

Δημοσίευση από στις 27/8/19 σε Ανακοινώσεις, Ενημερωτικά Δελτία

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  

Περισσότερα »

ΕΛΙΔΕΚ: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Δράσης «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “9ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας»

Δημοσίευση από στις 23/8/19 σε Ανακοινώσεις

http://www.elidek.gr/call/anakoinosi-apotelesmaton-sto-plaisio-tis-drasis-ereyna-pedioy-gia-ti-syllogi-dedomenon-stin-ellada-sto-plaisio-toy-9oy-kymatos-tis-eyropaikis-koinonikis-ereynas/

Περισσότερα »

ΓΓΕΤ: Προδημοσίευση της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ/Clusters»

Δημοσίευση από στις 23/8/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ/Clusters» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές θα υλοποιηθούν από Φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγειούς επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο των ΣΣΚ στόχος είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό […]

Περισσότερα »

ΕΠ Αλιεία κ Θάλασσα: Μέτρο 6.1.18 – Πρόσκληση για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων– Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη

Δημοσίευση από στις 23/8/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι : Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν. Περιεχόμενο και στόχοι των προκηρυσσόμενων δράσεων: Αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την ΕΕ και τα ΚΜ, η στήριξη και εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), λαμβανομένων […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΕΙΑ

Δημοσίευση από στις 22/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη:  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_MAGYC

Δημοσίευση από στις 22/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ_Β

Δημοσίευση από στις 20/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ_Α

Δημοσίευση από στις 20/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Δημοσίευση από στις 20/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα