Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Προδημοσίευση Πρόσκλησης SUB1.1: «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180519 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   Το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών ερευνητικών ομάδων και τη διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης με έμφαση στους τομείς τεχνολογίας αιχμής. Το έργο δίνει κίνητρα σε εξέχοντες ακαδημαϊκούς να συνεργαστούν με εταιρείες του ιδιωτικού […]

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 23664/17-10-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΓ15469Β7Ι-ΚΚΝ στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 23664/17-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Artificial Intelligence for Economic Growth – AIGR”

Δημοσίευση από στις 7/11/23 σε Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο “Artificial Intelligence for Economic Growth – AIGR”, Αριθμός πρότασης: 15683, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Υποδράσης 2 της Προκήρυξης Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, για την απασχόληση ενός (1) […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 431/07-11-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 23664/17-10-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΓ15469Β7Ι-ΚΚΝ, στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Δημοσίευση από στις 7/11/23 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 23664/17-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Interreg NEXT MED Programme – upcoming first call for proposals

  The Managing Authority of the Interreg NEXT MED Programme, in agreement with the representatives of the 15 participating countries, is pleased to announce the upcoming first call for proposals set to be launched by mid-November.  With a substantial budget of €103.6 million, this call represents a unique opportunity to fund transnational cooperation projects aimed at catalyzing positive […]

Περισσότερα »

PREANNOUNCEMENT – 1st Call for Project Proposals of Common Projects INTERREG VI-A Greece-Italy Programme 2021-2027

First Call for Project Proposals of Common Projects Interreg Greece-Italy Programme 2021-2027 launches the Pre-announcement of the First Call for proposals of common projects. The first call has a total budget 44.982.682,33 EUR (EU & National Funds). The present Call concerns Stage A – Submission by potential beneficiaries of a Concept Note consisting of a short overview of their […]

Περισσότερα »

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ_2η Τροποποίηση και FAQ της 3ης Προκήρυξης για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ:  Από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 στις 12 μ. (ώρα Ελλάδας) έως και την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 στη 1 μ.μ. (ώρα Ελλάδας). 3η Προκήρυξη και ΟΔΥ για ΔΕΠ (2η Τροποποίηση) Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις (3η ΔΕΠ)    

Περισσότερα »

Πρόσκληση για εξετάσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 23664/17-10-2023

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 20094/07-09-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΛ22469Β7Ι-2ΑΦ στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 20094/07-09-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 20879/19-09-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 9ΩΤ1469Β7Ι-ΔΟ1 στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 20879/19-09-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 24485/25.10.2023) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΙΔ’ ΚΥΚΛΟΣ)

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 429/25.10.2023 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε την προκήρυξη νέου κύκλου Ερευνητικών Βραβείων (ΙΔ’ κύκλος), με προϋπολογισμό ύψους 117.000€, για άρθρα που δημοσιεύθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2022, σύμφωνα με τη συνημμένη επικαιροποιημένη διαδικασία που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 3/20-10-2023 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου […]

Περισσότερα »

Βιομηχανικά διδακτορικά – 1η τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων “Βιομηχανικά Διδακτορικά”. Τα σημεία που τροποποιούνται, αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της Απόφασης (σελ.11-52 του pdf). https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=4102&lang=el  

Περισσότερα »

Ορίζοντας Ευρώπη – Παράταση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων στις προσκλήσεις ERC Starting Grant και ERC Synergy. Πιο συγκεκριμένα:   Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης ERC Starting Grant έλαβε παράταση έως τις 7 Νοεμβρίου, από τις 24 Οκτωβρίου. Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης ERC Synergy έλαβε παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου, από τις 8 Νοεμβρίου.

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 19134/25-08-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 9Ω7Σ469Β7Ι-1Γ3 στο πλαίσιο του έργου «Ενοποίηση των Υποέργων Διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 19134/25-08-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Ενοποίηση των Υποέργων Διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση επτά (7) θέσεων στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ε.Η.Δ.Ε.) με θητεία έως τις 7/6/2025

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proelke@uom.edu.gr μέχρι τις 2/11/2023. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα «Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας» και να περιλαμβάνει ως συνημμένα αρχεία την αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης) και το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου.    

Περισσότερα »