Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) υπάλληλο (θέση Β) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο εργασίας την υποστήριξη του Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.)

Δημοσίευση από στις 1/11/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας: 01 – Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Επενδυτική Προτεραιότητα: 1β – Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems»(EXA2PRO)

Δημοσίευση από στις 31/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

1η Τροποποίηση 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Δημοσίευση από στις 29/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

http://www.elidek.gr/2019/10/25/1i-tropopoiisi-3is-prokiryxis-drasis-epistimi-kai-koinonia-me-titlo-komvoi-ereynas-kainotomias-kai-diachysis/   Αρχική δημοσίευση: http://www.elidek.gr/call/3i-prokiryxi-tis-drasis-epistimi-kai-koinonia-me-titlo-komvoi-ereynas-kainotomias-amp-diachysis/

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Δημοσίευση από στις 29/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Erasmus+: Centres of Vocational Excellence

Δημοσίευση από στις 29/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Καταληκτική ημερομηνία: 20/02/2020. Πηγή: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

Περισσότερα »

Erasmus+: Call for proposals Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training (Call EACEA/34/2019)

Δημοσίευση από στις 29/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

  Καταληκτική ημερομηνία: 25/02/2020. Πηγή: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-the-contribution-in-the-field-of-education-and-training_en

Περισσότερα »

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – INNOVATION CLUSTERS», 5 και 8 Νοεμβρίου 2019

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνει στην Αθήνα, στις 5 Νοεμβρίου 2019 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)  και τη Θεσσαλονίκη, στις 8 Νοεμβρίου 2019 (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας NOESIS) ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με τη συγχρηματοδοτούμενη Δράση “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – INNOVATION CLUSTERS”. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της […]

Περισσότερα »

Αποτελέσματα σε 4 επιστημονικές περιοχές στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Δημοσίευση από στις 25/10/19 σε Ανακοινώσεις

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της 1ης φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης των ερευνητικών προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών: Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας. Με συνολικό προϋπολογισμό 16.580.000 ευρώ η δράση στοχεύει […]

Περισσότερα »

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 24/10/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 268/23-10-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκε η δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης τακτικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας έως τις 15/11/2019. Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτιστοποιημένη Ενορχήστρωση Τεμαχισμένων Υποδομών στα Άκρα του Δικτύου» (MESON)

Δημοσίευση από στις 24/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι του B’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσίευση από στις 24/10/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε: Η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 2719/22.10.2019 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρ. Δήμα με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, […]

Περισσότερα »

Αναγγελία Πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CSP ERA.NET Cofund for the Concentrated Solar Power, Research and Innovation

Δημοσίευση από στις 23/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στις 7 Oκτωβρίου 2019 ανακοινώθηκε η  κοινή Πρόσκληση στο πλαίσιο της Δράσης CSP ERA.NET Cofund, η οποία διεξάγεται από εθνικά/περιφερειακά προγράμματα ΕΤΑΚ και από εθνικούς/περιφερειακούς Οργανισμούς χρηματοδότησης για δράσεις έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των συγκεντρωτικών ηλιακών συστημάτων (Concentrated Solar Power). Στην κοινή Πρόσκληση συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες και περιφέρειες: Γερμανία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία και Τουρκία. Ο συνολικός προϋπολογισμός […]

Περισσότερα »

Αναγγελία Πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Additional Joint Call

Δημοσίευση από στις 22/10/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στις 7 Οκτωβρίου 2019 ανακοινώθηκε η  κοινή Πρόσκληση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης SOLAR–ERA.NET Cofund 2, Additional Joint Call, η οποία διεξάγεται από εθνικά/περιφερειακά προγράμματα ΕΤΑΚ και από εθνικούς/περιφερειακούς Οργανισμούς χρηματοδότησης στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακά συστήματα και συγκεκριμένα, φωτοβολταϊκά (PV), συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα (CSP – Concentrated Solar Power) και ηλιακά θερμικά συστήματα (STE–Solar/Thermal Electricity). Στην κοινή Πρόσκληση συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες και περιφέρειες: […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.08

Δημοσίευση από στις 22/10/19 σε Ανακοινώσεις, Ενημερωτικά Δελτία

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  

Περισσότερα »