Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας – Παράταση υποβολής προτάσεων

Δημοσίευση από στις 16/9/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ημερομηνία Λήξης: 30/11/2020   http://www.pepkm.gr/attachments/pr146/ADA_AP_PR_146.3d_5.0.pdf

Περισσότερα »

Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των έργων υπό τη διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα https://calls.elke.uom.gr/.

Δημοσίευση από στις 15/9/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 298/9-9-2020 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η υποβολή των αιτήσεων και του φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού σε έργα υπό […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.25

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area) Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων    

Περισσότερα »

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επιλεγέντων και Επιλαχόντων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών της υπ’ αριθμ. 11005/25.06.2020 (ΑΔΑ: 6Π06469Β7Ι-ΛΨΒ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΠΣ 5060723

Δημοσίευση από στις 9/9/20 σε Ανακοινώσεις

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επιλεγέντων και Επιλαχόντων του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων της υπ’ αριθμ. 11005/25.06.2020 (ΑΔΑ: 6Π06469Β7Ι-ΛΨΒ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΠΣ 5060723

Δημοσίευση από στις 9/9/20 σε Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων ως απάντηση στην κρίση του COVID-19 με καταληκτική ημερομηνία 29 Οκτωβρίου  2020 (12 μμ ώρα Βρυξελλών).

Δημοσίευση από στις 9/9/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων, συνεπεία της κρίσης του COVID-19, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την παροχή ευκαιριών μάθησης για όλους, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων. Η πρόσκληση αυτή έχει δύο […]

Περισσότερα »

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment CALL FOR PROPOSALS

Δημοσίευση από στις 7/9/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Οι φορείς μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μία (1) σύμπραξη («Please note that consortium members may not participate in other project consortia under this call,  βλ. CALL FOR PROPOSALS, σελ. 7). Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, Γραφείο  Ε110, […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Δημοσίευση από στις 1/9/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ (www.kallipos.gr) και εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση[1]του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14.4.2020. Σκοπό έχει την παραγωγή οκτακοσίων (800) νέων ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων, σε όλες τις Θεματικές Περιοχές, τα οποία θα διατίθενται -όπως και τα υφιστάμενα, πεντακόσια (500) και πλέον συγγράμματα από το πρώτο στάδιο του Έργου- ελεύθερα/δωρεάν και με ανοικτές άδειες χρήσης Creative Commons (CC), μέσα από το ομώνυμο […]

Περισσότερα »

Horizon Europe e-leaflet: όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για τον Ορίζοντα Ευρώπη (2021 – 2027)

Δημοσίευση από στις 1/9/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη με προτεινόμενο προϋπολογισμό 80,9 δισ. ευρώ, αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα της ΕΕ με στόχο την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού συστήματος καινοτομίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, στο πλαίσιο του ρόλου του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα πλαίσιο, έχει συντάξει ένα e-leaflet που περιέχει όλες τις […]

Περισσότερα »

Ευκαιρίες χρηματοδότησης και σταδιοδρομίας για νέους ερευνητές σε διαδικτυακή ημερίδα του ΕΚΤ

Δημοσίευση από στις 1/9/20 σε Ανακοινώσεις

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα για ευκαιρίες σταδιοδρομίας και πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ημερίδα απευθύνεται στους Έλληνες επιστήμονες στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό μέσω της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και […]

Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων»

Δημοσίευση από στις 1/9/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Δημοσιεύθηκαν Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» του ΕΠΑνΕΚ. Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις της Δράσης εδώ. Πηγή: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1049&fbclid=IwAR1Fja1SR-p19FTl0xjEx78xLhXQ31-10awXKEtHEy-gZAB2POz7dbEAu3w

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.24

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area) Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  

Περισσότερα »

Πρόσκληση για συμμετοχή στο δεύτερο διαδικτυακό workshop του ΕΒΕΘ σχετικά με τη σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη (εμπορικά σήματα / ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης)

Δημοσίευση από στις 31/8/20 σε Ανακοινώσεις

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) σας προσκαλεί στη δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση workshop, για την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, start – ups, επιχειρήσεων νέων και γυναικών, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων φορέων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη σημασία της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM, την Πέμπτη 3 […]

Περισσότερα »

Διαγωνισμός MyGalileoDrone

To European Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA) προκηρύσσει τον διαγωνισμό MyGalileoDrone. Σκοπός του διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η δοκιμή και η προετοιμασία για εμπορική αξιοποίηση μιας εφαρμογής ή/και υπηρεσίας βασισμένης σε drone με χρήση παροχής της τοποθεσίας ή/και της ακριβούς ώρας με δέκτη του Galileo. Τα 4 βραβεία συνολικού ύψους 230.000€, είναι κατανεμημένα ως εξής: 1ο  βραβείο: 100.000€ 2ο  βραβείο: 60.000€ 3ο βραβείο: […]

Περισσότερα »

Erasmus+: Ενημέρωση για συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων 2020

Δημοσίευση από στις 31/7/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο 2020 δύο συμπληρωματικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων με καταληκτική ημερομηνία τον Οκτώβριο του 2020. Η πρώτη πρόσκληση θα αφορά συνεργασίες με σκοπό την ενίσχυση της ετοιμότητας παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης και απευθύνεται στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και της Σχολικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης […]

Περισσότερα »