Κατηγορία: Προκηρύξεις προγραμμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε διεθνή βάση δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας προς επιχειρήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης, έργο BLUE_BOOST

Δημοσίευση από στις 18/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION για την περιοχή Αδριατικής – Ιονίου) και ειδικότερα στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), προσκαλεί Δημόσιους / Ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέους Μη Θεσμικούς Φορείς Καινοτομίας (fab labs, co-working spaces, innovation hubs κλπ) […]

Περισσότερα »

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος)

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ο Β’ Κύκλος της Ενιαίας […]

Περισσότερα »

Call for tenders for «ESPON Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions»

Δημοσίευση από στις 8/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

https://www.espon.eu/call-tenders-espon-cultural-heritage-source-societal-well-being-european-regions The ESPON EGTC is launching a competitive dialogue called “Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions” in order to develop and improve the ESPON knowledge base and with that enhance the European territorial evidence production in the framework of the ESPON 2020 Programme, under Specific Objective 1. Cultural heritage is a resource that can trigger […]

Περισσότερα »

FET-Open Challenging Current Thinking

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Call name: FET Open – Novel ideas for radically new technologies  |  Call ID: H2020-FETOPEN-2018-2020 Specific Challenge: to lay the foundations for radically new future technologies of any kind from visionary interdisciplinary collaborations that dissolve the traditional boundaries between sciences and disciplines, including the social sciences and humanities. This topic also encourages the driving role of new actors in research […]

Περισσότερα »

Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων μεταδιδακτορικού επιπέδου από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Την πέμπτη δημόσια πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων ανακοίνωσε το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), εκπληρώνοντας τον βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το Κέντρο προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό […]

Περισσότερα »

REGIOSTARS Awards

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Launch of the REGIOSTARS Awards 2019 Every year, the European Commission awards those EU-funded projects, which demonstrate excellence and new approaches in regional development. With the goal of inspiring other regions and project managers across Europe, participating projects are in the spotlight of communication activities at European level. Thematic focus The REGIOSTARS are awarded to […]

Περισσότερα »

Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations (Justice Programme)

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

ID: UST-PPPA-LITI-AG-2018 Types of action: Justice Action Grant | Programme: Justice Programme https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=JUST-PPPA-LITI-AG-2018;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Περισσότερα »

Έκδοση πρόθεσης συνεργασίας ΦΥ στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Δημοσίευση από στις 20/2/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7121/29-11-2018 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/), και για την έκδοση των προβλεπόμενων επιστολών πρόθεσης συνεργασίας από μέρους του Φορέα Υποδοχής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Γραφείο Ε110, τηλ. 2310.891.437), το συντομότερο δυνατό και πάντως έως το […]

Περισσότερα »

Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

Δημοσίευση από στις 6/2/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης Τίτλος: Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας: 03 – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Επενδυτική Προτεραιότητα: 3δ – Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας Ειδικός […]

Περισσότερα »

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Προκήρυξη Β΄ κύκλου Δράσης (Φεβρουάριος 2019) και αναθεωρημένες προτεραιότητες

Δημοσίευση από στις 1/2/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ο Β΄ κύκλος της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ θα προκηρυχθεί το Φεβρουάριο 2019, με ενδεικτικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 200.000.000 ευρώ. Οι προτάσεις στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) Παρεμβάσεις: I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και […]

Περισσότερα »

CALL FOR PROPOSALS (Societal Challenges)

Δημοσίευση από στις 28/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION Call identifier: H2020-JTI-IMI2-2019-17-TWO-STAGE Pillar: Societal Challenges Work Programme Year: H2020-JTI-IMI-2019 Work Programme Part: H2020-JTI-IMI-2019 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2019-17-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2019-17-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Περισσότερα »

Νέα Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Δημοσίευση από στις 21/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Νέα! Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε με τη με Α.Π. 8624/18.01.2019 απόφαση, την τροποποίηση της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών ως προς τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των υποβολών. Οι ημερομηνίες αυτές διαμορφώνονται […]

Περισσότερα »

5th CALL FOR PROPOSALS OF THE CP INTERREG V-A GREECE-BULGARIA

Δημοσίευση από στις 18/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-GREECE-BULGARIA-2014-2020- The Cooperation Programme INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 is pleased to announce the 5th Call for projects proposals «Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets» that will open on the 15th of February 2019. The Call is targeted to the Programme Priority Axis 1: “A Competitive and Innovative Cross-Border Area” which aims to […]

Περισσότερα »

CALL FOR PROPOSALS (European Cluster Excellence Programme)

Δημοσίευση από στις 18/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION Call identifier: COS-CLUSTER-2018-03-02 Pillar: More favourable conditions for business creation and growth Work Programme Year: COSME-2018 Work Programme Part: COSME-2018 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-cluster-2018-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSTER-2018-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Περισσότερα »

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2019 (Justice Programme)

Δημοσίευση από στις 18/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION Call identifier: JUST-AG-2019 Pillar: Justice programme 2014-2020 Work Programme Year: JUST-2019 Work Programme Part: JUST-2019 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-ag-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-AG-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Περισσότερα »