Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

διαδικασία είσπραξης του ποσοστού παρακράτησης επί της αμοιβής μελών Δ.Ε.Π., σε περίπτωση μη άμεσης απόδοσής του

Δημοσίευση από στις 18/12/17 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

202 3 vi_τροποποίηση απόφ διαδικασία ποσοστού παρακράτησης αμοιβών ΔΕΠ_ΕΣΠΑ_INTERREG με ΑΔΑ

Περισσότερα »