Συντάκτης: flazidis

Ετήσιοι Προϋπολογισμοί Π/Υ (Πλήρης Ανάπτυξη)

Δημοσίευση από στις 9/5/18 σε Διάφορα

Ετήσιοι Προϋπολογισμοί Π/Υ (Πλήρης Ανάπτυξη)   Κατάρτιση Προϋπολογισμών Π/Υ σε πλήρη ανάπτυξη σημαίνει : Ετήσιοι Π/Υ για όλη τη διάρκεια του έργου (κωδικός Rescom), π.χ. εάν το έργο με κωδικό 82000 έχει έναρξη 1/1/2018 και λήξη 31/12/2021 πρέπει να δημιουργηθούν Ετήσιοι Π/Υ  για τα έτη 2019, 2020 και 2021, διότι έχετε ήδη καταθέσει στον ΕΛΚΕ […]

Περισσότερα »