Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε διεθνή βάση δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας προς επιχειρήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης, έργο BLUE_BOOST

Δημοσίευση από στις 18/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION για την περιοχή Αδριατικής – Ιονίου) και ειδικότερα στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), προσκαλεί Δημόσιους / Ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέους Μη Θεσμικούς Φορείς Καινοτομίας (fab labs, co-working spaces, innovation hubs κλπ) […]

Περισσότερα »

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος)

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ο Β’ Κύκλος της Ενιαίας […]

Περισσότερα »

Tα νέα του ESPON από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON2020

Δημοσίευση από στις 8/3/19 σε Ανακοινώσεις

Call for tenders for “ESPON Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions”

Δημοσίευση από στις 8/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

https://www.espon.eu/call-tenders-espon-cultural-heritage-source-societal-well-being-european-regions The ESPON EGTC is launching a competitive dialogue called “Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions” in order to develop and improve the ESPON knowledge base and with that enhance the European territorial evidence production in the framework of the ESPON 2020 Programme, under Specific Objective 1. Cultural heritage is a resource that can trigger […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+

Δημοσίευση από στις 8/3/19 σε Ανακοινώσεις

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/2147-prokiriksi-aksiologiton-ebeirognomonon Το ΙΚΥ, ως Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού (εφεξής ΙΚΥ/ΕΜΣ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, τηρεί Μητρώο Αξιολογητών για τις ανάγκες της ποιοτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ολοκληρωμένων σχεδίων του Προγράμματος. Το ΙΚΥ/ΕΜΣ προχωρά στον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+ με την τροποποίηση της Πρόσκλησης […]

Περισσότερα »

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΠΜΣ στη Λογιστική και Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

Δημοσίευση από στις 6/3/19 σε Ανακοινώσεις

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΠΜΣ στη Λογιστική και Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ.3769_2019

Περισσότερα »

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Δημοσίευση από στις 6/3/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ.3768_2019  

Περισσότερα »

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες

Δημοσίευση από στις 6/3/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες. Η Πρόσκληση Η ΑΙΤΗΣΗ 

Περισσότερα »

Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, Λοιπών Δημ. Υπαλλήλων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 5/3/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 238/13-2-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών αποφασίστηκε η τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 175/24.05.2016 (θ. 3ii) και 193/19.06.2017 (θ. 2iii) που αφορούν στην Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, Λοιπών Δημ. Υπαλλήλων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως προς την παράγραφο 6 «Κατάρτιση Συμβάσεων» και στο εξής η κατάρτιση […]

Περισσότερα »

FET-Open Challenging Current Thinking

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Call name: FET Open – Novel ideas for radically new technologies  |  Call ID: H2020-FETOPEN-2018-2020 Specific Challenge: to lay the foundations for radically new future technologies of any kind from visionary interdisciplinary collaborations that dissolve the traditional boundaries between sciences and disciplines, including the social sciences and humanities. This topic also encourages the driving role of new actors in research […]

Περισσότερα »

Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων μεταδιδακτορικού επιπέδου από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Την πέμπτη δημόσια πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων ανακοίνωσε το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), εκπληρώνοντας τον βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το Κέντρο προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό […]

Περισσότερα »

REGIOSTARS Awards

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Launch of the REGIOSTARS Awards 2019 Every year, the European Commission awards those EU-funded projects, which demonstrate excellence and new approaches in regional development. With the goal of inspiring other regions and project managers across Europe, participating projects are in the spotlight of communication activities at European level. Thematic focus The REGIOSTARS are awarded to […]

Περισσότερα »

Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations (Justice Programme)

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

ID: UST-PPPA-LITI-AG-2018 Types of action: Justice Action Grant | Programme: Justice Programme https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=JUST-PPPA-LITI-AG-2018;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΔΙΒΙΜ (Γ)

Δημοσίευση από στις 26/2/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΔΙΒΙΜ (Γ) Η πρόσκληση : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Η αίτηση : ΑΙΤΗΣΗ  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_MESON

Δημοσίευση από στις 26/2/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_MESON για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη. Η πρόσκληση : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Η Αίτηση : ΑΙΤΗΣΗ   

Περισσότερα »