Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019

Δημοσίευση από στις 9/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Η Δράση έχει ως στόχους: – την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης, τη συμμετοχή σ’αυτές δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία επιχειρήσεων, την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές, – την εστίαση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία μείζονος […]

Περισσότερα »

Invitation for Erasmus+ Collaboration (Citizens in Power, NGO)

Δημοσίευση από στις 8/1/19 σε Ανακοινώσεις

To whom it may concern, […] Web: www.citizensinpower.org  

Περισσότερα »

Erasmus+ KA2 Project Proposal (İzmir University of Economics, Faculty of Fine Arts and Design)

Δημοσίευση από στις 7/1/19 σε Ανακοινώσεις

Dear Colleague, I am writing you in order to notify about an Erasmus+ KA2 project proposal offered by our Faculty of Fine Arts and Design. Please find attached a brief introduction of the project which is focused on “design for children with autism”. Can you please share this project proposal with the relevant academic units […]

Περισσότερα »

Invitation for Erasmus+ Collaboration (Universum College)

Δημοσίευση από στις 7/1/19 σε Ανακοινώσεις

Dear Ms/Mr. […] I am contacting you to inquire about the possibility of being considered for Erasmus+ Capacity Building Projects (K2), Credit Mobility Projects (K1), and Internship Opportunities which your respective institution might be planning for this upcoming cycle. To help you decide if you would like to discuss this opportunity further, I am including some background information about our college. Universum College (UC) […]

Περισσότερα »

Διακήρυξη του 03/18 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Δημοσίευση από στις 28/12/18 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

Υπ’ αριθμ. 03/18 ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για κάλυψη σε εξωτερική βοήθεια των αναγκών του έργου με τίτλο “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/ 2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”, με κωδικό […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων

Δημοσίευση από στις 21/12/18 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αναρτώνται, ήδη, οι προκηρύξεις προγραμμάτων, οι προσκλήσεις, δηλαδή, για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση (https://elke.uom.gr/category/programs/).   Για τη διαδικασία δε, της υποβολής των προτάσεων, αποτείνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, barbo@uom.edu.gr, 2310.891.437).

Περισσότερα »

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 20/01/2019 για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 20/12/18 σε Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 233/20-12-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την επανάληψη της προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως τις 20/01/2019 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να κα­τα­θέ­­σουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΠΑΜΑΚ, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως 27) του […]

Περισσότερα »

Διεξαγωγή δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης

Δημοσίευση από στις 17/12/18 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 20.12.2018, στην αίθουσα της Συγκλήτου (3ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης), θα πραγματοποιηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών των Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπών) των διαγωνισμών που προκηρύσσονται στο πλαίσιο των Έργων/Πράξεων που υλοποιεί ο […]

Περισσότερα »

Ενημέρωση για τη χρηματοδότηση των Υποψηφίων Διδακτόρων για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια τo 2018

Δημοσίευση από στις 5/12/18 σε Ανακοινώσεις

Για μετακινήσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής των Υποψηφίων Διδακτόρων σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος 2018, έχει προϋπολογιστεί το ποσό 10.000,00 € ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών (Γραφείο Ε114, 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης) έως την Δευτέρα 14.01.2019 και ώρα 13:00. […]

Περισσότερα »

Προθεσμίες κατάθεσης ενταλμάτων και δικαιολογητικών

Δημοσίευση από στις 5/12/18 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι εντολές πληρωμής, με το σύνολο των δικαιολογητικών τους, που πρέπει να διεκπεραιωθούν εντός του 2018, θα κατατίθενται στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. το αργότερο έως 12 Δεκεμβρίου 2018. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά δαπανών (τιμολόγια, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών κλπ) που αφορούν το έτος 2018 πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τη […]

Περισσότερα »

προθεσμία υποβολής θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών μέχρι και την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 13:00

Δημοσίευση από στις 5/12/18 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των, ήδη ελεγμένων από τους υπαλλήλους της αντίστοιχης θέσης εργασίας της Υπηρεσίας, θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, είναι μέχρι και:  την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 ώρα: 13.00. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για θέματα που χρήζουν επιπλέον διερεύνηση να μην κατατίθενται την […]

Περισσότερα »

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 15/12/2018 για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 4/12/18 σε Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 229/29-11-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την επανάληψη της προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως τις 15/12/2018 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να κα­τα­θέ­­σουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΠΑΜΑΚ, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως […]

Περισσότερα »

Πρότυπα Έγγραφα Προτάσεις Κατηγορίας Ι ή ΙΙ (Β΄ Φάση Υποβολής), Έκδοση 1.1, 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Δημοσίευση από στις 26/11/18 σε Ανακοινώσεις

http://www.elidek.gr/2018/11/21/2043/   Συνημμένα Πρότυπα Έγγραφα Προτάσεις Κατηγορίας Ι ή ΙΙ (Β΄ Φάση Υποβολής), Έκδοση 1.1

Περισσότερα »

Οδηγίες για τη σύνταξη της βεβαίωσης αποδοχής του έργου απο το φορέα υποδοχής (Certification of Host Institution Commitment), 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Δημοσίευση από στις 26/11/18 σε Ανακοινώσεις

http://www.elidek.gr/2018/11/20/odigies-gia-ti-syntaxi-tis-vevaiosis-apodochis-toy-ergoy-apo-to-forea-ypodochis-certification-of-host-institution-commitment-1i-prokiryxi-ereynitikon-ergon-el-id-e-k-gia-tin-enischysi-ton-melon-dep-ka/   Οδηγίες για τη σύνταξη της βεβαίωσης αποδοχής του έργου απο το φορέα υποδοχής (Certification of Host Institution Commitment)

Περισσότερα »

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Δημοσίευση από στις 26/11/18 σε Ανακοινώσεις

http://www.elidek.gr/2018/11/22/anakoinosi-apotelesmaton-a-fasis-axiologisis-stin-epistimoniki-periochi-epistimes-zois-iatriki-kai-epistimes-ygeias-1i-prokiryxi-ereynitikon-ergon-el-id-e-k-gia-tin-enischysi-ton-melon-dep-kai-ereynit/ Συνημμένα Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

Περισσότερα »