Κατηγορία: Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 399/16-02-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 24038/15-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΦ1Ρ469Β7Ι-Δ6Ω , στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Δημοσίευση από στις 17/2/23 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24038/15-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 1693/19.01.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Επιστημονικό Πεδίο “Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση και την Εργασία ” του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180678″

Δημοσίευση από στις 16/2/23 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1693/19.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Επιστημονικό Πεδίο “Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση και την Εργασία ” του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180678″ που […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 27741/21.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Studying the mobility of individuals with blindness and the effects of an audio-haptic memory game”, Acronym: BLindS-Mobility”

Δημοσίευση από στις 16/2/23 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 27741/21.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Studying the mobility of individuals with blindness and the effects of an audio-haptic memory game”, Acronym: BLindS-Mobility, για την απασχόληση τεσσάρων (2) εξωτερικών συνεργατών.    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 24035/15.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας” και κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5131962

Δημοσίευση από στις 21/12/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24035/15.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας” και κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5131962, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 24049/15.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Επιστημονικό Πεδίο “Μουσική Εκτέλεση Έγχορδα” του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180678

Δημοσίευση από στις 21/12/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24049/15.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Επιστημονικό Πεδίο “Μουσική Εκτέλεση Έγχορδα” του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180678″ , που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 25282/29.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023” και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181132

Δημοσίευση από στις 21/12/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 25282/29.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023” και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181132, για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών.    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 21172/11.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5089173

Δημοσίευση από στις 21/12/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 21172/11.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5089173 , για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 21179/11.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Η στάση της αναδυόμενης εξαιτίας της κρίσης διασποράς απέναντι στην Ελλάδα, Ακρωνύμιο: CR.E.DI.T.T.GR”

Δημοσίευση από στις 5/12/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 21179/11.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Η στάση της αναδυόμενης εξαιτίας της κρίσης διασποράς απέναντι στην Ελλάδα, Ακρωνύμιο: CR.E.DI.T.T.GR” , για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 22341/24.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience», Project Acronym: VOLUnteeer

Δημοσίευση από στις 5/12/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 22341/24.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience», Project Acronym: VOLUnteeer, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 22308/24.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «REinventing Sump Cycle Under pandemic Era»

Δημοσίευση από στις 5/12/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 22308/24.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «REinventing Sump Cycle Under pandemic Era», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 24042/15.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΡΠΕ469Β7Ι-Λ6Σ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5181132 (MIS).

Δημοσίευση από στις 29/11/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 390/14.11.2022 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (θ. Α3.4) αναφορικά με τη δημοσίευση του σχεδίου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακύρωση της τρέχουσας διαδικασίας της υπ’ αριθμ. 24042/15.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΡΠΕ469Β7Ι-Λ6Σ), χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ήδη υποβληθείσες υποψηφιότητες. β) Έγκριση του νέου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 19736/26.09.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)”

Δημοσίευση από στις 3/11/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 19736/26.09.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 19748/26.09.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Breaking the Frontiers of Wireless Communications through Spectrum Unification- REFORM”

Δημοσίευση από στις 3/11/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 19748/26.09.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Breaking the Frontiers of Wireless Communications through Spectrum Unification- REFORM”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 389/03-11-2022 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 14517/05-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6221469Β7Ι-ΜΛΡ, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»

Δημοσίευση από στις 3/11/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 14517/05-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 388/24-10-2022 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 18412/12-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΡΒ2469Β7Ι-ΖΕΓ, στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Δημοσίευση από στις 24/10/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 18412/12-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »